Proje ve Müşavirlik

Proje Kontrol ve Müşavirlik
İnşaat Kontrollükleri
Altyapı Projeleri Kontrollüğü
Yol Projeleri
İçme suyu Projeleri
Kanalizasyon Projeleri
Yer Kontrol Noktalarının Tesis, Röper ve GPS Ölçülerinin yapılması ve Hesabı
Güzergâhın Şeritvari Haritası, Profil ve Özel Geçiş Ölçülerinin Yapılması
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri