Altyapı Projeleri

SU TEMİNİ VE DAĞITIMI

İnsanların her zaman temiz suya ihtiyaçları vardır. Dünyada su kaynaklarının dağılımı düzgün bir şekilde olmadığından dolayı uzakta bulunan suların kullanılmasını sağlamak amacıyla kaynağında bulunan suları ihtiyaç olan yerlere yönlendirmek gerekmektedir. Bu kapsamda çeşitli su temini çalışmalarıyla suyun ihtiyaç olan yere getirilmesi sağlanmaktadır. Su temini ve dağıtım çalışmaları MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından yapılmaktadır.

Su temini ve dağıtımı projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Su Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

 

İÇME SUYU PROJELERİ

İçme suyu insan yaşamının devam edebilmesi için sağlanması gereken en temel ihtiyaçtır. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak içme suyuna olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çeşitli proje çalışmaları yapılmaktadır. İçme suyu sistemleri, MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından tasarlanmaktadır.

İçme suyu projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Şebeke Çözümlerinin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Proje Kapsamında En Uygun Çözümlerin Ortaya Konması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

 

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

Ülkemiz ve Dünya nüfusunda oluşan artış insanların suya olan ihtiyacını artırmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla çeşitli kaynaklarda bulunan sular, arıtma yöntemlerine tabi tutularak insanların kullanabilecekleri seviyede değerler içeren sular elde edilmektedir. İçme suyu arıtma tesisleri sayısının artması insanların kullanabileceği su miktarında da şüphesiz ki artış olmasını sağlayacaktır. Bu sebeple içme suyu arıtma tesislerinin yapımı son derece önemlidir. Bu tesislerin tasarımı MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
Avan Projelerin Hazırlanması
Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
Proje Raporlarının Hazırlanması
Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
Maliyet Analizlerinin Yapılması
Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
İhale Dokümanlarının Hazırlanması
Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
Fizibilite Raporu Hazırlanması
Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

ATIK SU ve YAĞMUR SUYU DRENAJI

Kentlerde oluşan atık suların ve yağmur sularının çevre kirletilmedenve insan sağlığına olumsuz etkisi olmadan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi için atık su ve yağmur suyu drenaj sistemleri kurulmaktadır. Bu sistemler MGS Proje ‘nin konusunda deneyimli kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

Atık su ve yağmur suyu projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
Avan Projelerin Hazırlanması
Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
Proje Raporlarının Hazırlanması
Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
Maliyet Analizlerinin Yapılması
Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
İhale Dokümanlarının Hazırlanması
Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
Fizibilite Raporu Hazırlanması
Proje Kapsamında En Uygun Çözümlerin Ortaya Konması
Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması