Harita mühendislik disiplinli ve hızlı çalışmayla kusursuz olur ...

Harita Üretimi

Türkiye’nin sayısal haritasını üretmek ve güncellemek için çalışmaktadır. 2005 yılından sonra ofis çalışmaları ile elde edilen haritaların güncelleme taleplerinin oluşması ve Navigasyon datası üretmek için kendi araçlarıyla sahaya çıkmıştır ve günümüze kadar düzenli periyodlarla sahada harita güncellemesi yapmaktadır. Temel harita olarak üretilen haritaların doğruluğu saha ekiplerimizce GPS destekli yazılımlar kullanılarak saha üzerinde teyit edilmekte ve içeriği zenginleştirilmektedir.

İMAR PLANI

Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından re’sen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi
düzenlenir.

DEFORMASYON ÖLÇÜLERİ

Günümüzde, büyük mühendislik yapılarının ve bu yapıların çevrelerinde oluşan hareketlerin izlenmesi, mühendislik yapılarına etki eden büyüklüklerin zamana bağlı olarak yapıda meydana getirdiği deformasyon değerlerinin belirlenmesi ve bu değişimlerin yapıda herhangi bir hasara neden olup olmayacağının önceden tespit edilebilmesi insan ve çevre güvenliği için çok büyük önem taĢımaktadır. Özellikle büyük mühendislik yapılarında deformasyon ölçmelerinin yapılmasıve ölçümler sonucu elde edilen verilerin doğru yorumlanması gerekmektedir

ALTYAPI PROJELERİ

Endüstriyel, konut ve ticari, çelik ve betonarme yapıların tasarlanması, statik hesaplamaların yapılarak, projelerinin, metraj ve keşiflerinin hazırlanması konularında güvenilir, hızlı ve ekonomik hizmet sunmayı kendisine görev edinmiştir.

Dinamik, çalışkan ve özverili ekibiyle Ece Mühendislik Proje “mühendislikte çözüm ortağınız” olmak amacıyla Türkiyenin bir çok yerinde hizmet vermektedir.

PROJE KONTROL

İnşaat Kontrollükleri
Altyapı Projeleri Kontrollüğü
İçme suyu Projeleri
Kanalizasyon Projeleri
Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları
Yol Projeleri
Enerji Nakil Hatları
Haberleşme Hatları
ÇED Raporları

PROFESYONEL ve HIZLI SONUÇLAR

Donanım ve yazılım olarak doğru, kaliteli, çabuk ve etkin bir tasarım hizmeti sunabilecek altyapıya sahip olan ekip, sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmekte ve bu yenilikleri en doğru şekilde mühendislik hizmetlerine yansıtmaktadır.

“Geçmişin Tecrübesi, Geleceğin Teknolojisi”

ECE HARİTA HİZMETLERİ